Logo

Vanredno skolovanje

Ako imate diplomu bilo koje srednje škole/gimnazije u četvorogodišnjem trajanju i želite da promenite zanimanje, to možete obaviti putem prekvalifikacije, odnosno polaganjem razlike predmeta za obrazovni profil koji želite da završite.

Ako imate završenu srednju školu u trogodišnjem trajanju, putem dokvalifikacije možete steći viši stepen stručne spreme i diplomu jednog od četvororgodišnjih obrazovnih profila.

Ukoliko nemate završenu srednju školu a imate više od 17 godina i niste u mogućnosti da redovno pohađate nastavu, u statusu vanrednog učenika možete da steknete diplomu srednje škole.

Škola vam nudi sledeće OBRAZOVNE PROFILE:


Finansijski tehničar

Trgovinski tehničar

Trgovac

Poslovni sekretar V stepen

Mašinski tehničar

Mašinbravar

Mehaničar termoenergetskih postrojenja

Nautički tehničar

Brodomašinski tehničar

Elektrotehničar energetike

Elektromonter mreža i postrojenja

Elekroenergetičar za mreže I postrojenja-specijalista

Mehaničar alatnih mašina-specijalista

Mehaničar termoenergetskih postrojenja-specijalista

Tehničar optike

Optičar-Optometrista-specijalista

Logo

Upis u generaciju 2024/25. je otvoren!

Prijavite se na vremeArrow