Logo

Reč direktora roditeljima

Reč direktora roditeljima

Vizija naše škole je da obrazuje učenike koji će dobiti nova znanja, kompentencije i veštine, tako da bez problema nastave školovanje na visokoškolskim ustanovama ili se uključe u svet rada. Za ostvarivanje vizije neophodno je realizovanje nastave primerene vremenu, kao i korišćenje najefikasnijih nastavnih sredstava koja mogu da ispune napred navedene zahteve. Brza, kreativna i uspešna poslovna komunikacija, kao i informatička pismenost, jesu odlike vremena u kome živimo i koje je pred nama. Povezivanje Srbije sa svetom i njeno uključivanje u tokove svetske i evropske integracije podrazumeva odgovarajuću edukaciju i sistem obrazovanja koji podstiče privredni razvoj. Ako ste se odlučili za našu školu, budite sigurni da ste napravili pravi izbor. Dobra i aktivna komunikacija profesora i učenika i redovna saradnja sa roditeljima, po našem mišljenju i iskustvu, daje najbolje rezultate. Vaše dete će uvek biti u centru naše pažnje, jer želimo da prepoznamo i razvijemo njegove talente i sposobnosti. Podstičemo timski i individualni rad, uvažavanje ljudskih prava, drugarstvo, kulturu ponašanja i naročito poštujemo privatnost naših učenika i roditelja. Znanje koje naši učenici stiču je praktično i odmah primenljivo. Ako se vaše dete aktivno bavi sportom ili nekom umetnošću, i tu vam možemo pomoći. Mi vas u potpunosti razumemo. Formiramo sportska odeljenja u zavisnosti od zanimanja koje vaše dete želi. Obezbeđen je nastavni materijal tako da sportisti i umetnici mogu mirno, bez opterećenja, da se bave svojom aktivošću u slučaju nemogućnosti redovnog dolaska na nastavu. Obezbeđen je kontakt sa profesorima i konsultacije u vezi sa pređenim gradivom. Sarađivaćemo sa trenerima i mentorima vaše dece i pratiti njihove uspehe na sportskim takmičanjima i drugim manifestacijama. Znam da ste pred odlukom gde da upišete vaše dete i ja kao roditelj želim da Vam pomognem na taj način što će Vaše dete postati učenik naše Srednje škole „Dositej”.

Logo

Upis u generaciju 2024/25. je otvoren!

Prijavite se na vremeArrow