Logo

Misija i vizija škole

Misija i vizija škole

Misija naše škole je da očuvamo duh i tradiciju škole, stručnu zastupljenost i kvalitet nastave, kao i da održimo toleranciju i saradničke odnose među učenicima, nastavnicima i roditeljima. Cilj nam je da zajedničkim radom kroz multidisciplinarne timove i individualni pristup u nastavi pronađemo i primenimo najbolje metodičke postavke za svakog našeg učenika pojedinačno i time obezbedimo da svaki učenik maksimalno razvije i ostvari sopstvene potencijale, kako u profesiji za koju se priprema, tako i u životu. Želimo školu primerenu svetskim standardima, školu u kojoj se poštuju individualne sposobnosti i različitosti.

Srednja škola „Dositej” pruža mogućnost pohađanja velikog broja različitih obrazovnih profila svima koji žele da steknu kvalitetno znanje u struci i zaposle se, a da pri tome budu pripremljeni za nastavak uspešnog školovanja. Misija naše škole je kontinuirano obrazovanje u obrazovnom sistemu „Dositej”.

Želimo da postanemo škola koja priprema učenike za kvalitetniji i sadržajno bogatiji život, usmereni smo ka očuvanju i daljem podizanju kvaliteta nastave uz korišćenje novih oblika rada u cilju sticanja znanja na zanimljiviji i kreativniji način.

Škola mora da bude mesto gde će se deca susresti sa najsavremenijim tehnologijama i interaktivnim metodama učenja i samo na taj način će biti obezbeđena kvalitetna i interesantna nastava, delovaće motivišuće i inspirativno.

Tolerantni i demokratski odnosi između nastavnika i učenika, te među samim nastavnicima su, takođe, deo vizije naše škole, jer se čini da samo taj preduslov omogućuje iskazivanje i razvoj učeničkog potencijala.

Svesni smo da ovakva vizija postaje stvarnost samo ukoliko odgovornost za njenu realizaciju jednako preuzmu profesori, direktor i stručni saradnici, učenici i roditelji.

Nakon zavšene Srednje škole „Dositej” naši učenici stiču sveobuhvatna znanja što im omogućava bolju prohodnost na Visoku školu akademskih studija „Dositej”.

Logo

Upis u generaciju 2024/25. je otvoren!

Prijavite se na vremeArrow