Logo

Dokumentacija

Dokumentacija koja je potrebna za upis u školu je sledeća:


Izvod iz matične knjige rođenih

Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi

Svedočanstva iz šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole

Uverenje o položenoj maloj maturi.

Obrazac za upis u srednju školu(kod nas se uzima)

Ako je učenik učestvovao u takmičenjima i ima osvojene nagrade, prilaže diplome o postignutim uspesima. Za određene obrazovne profile potrebno je doneti i lekarsko uverenje.


Za prelazak iz drugih skola je potrebno


Izvod iz matične knjige rođenih

Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi

Svedočanstva iz šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole

Uverenje o položenoj maloj maturi.

Logo

Upis u generaciju 2024/25. je otvoren!

Prijavite se na vremeArrow