Logo

Cene školovanja


Smer Opsta gimnazija


Puna cena 2200€.

Paket školovanja.

Mogućnost plaćanja iznosa školarine u dve rate (pre početka svakog polugodišta).

Mogućnost plaćanja iznosa školarine na 10 mesečnih rata.

Dvoje i više dece iz iste porodice dobijaju porodični popust


Smer Turisticko-hotelijarski tehnicar


Puna cena 1800€.

Paket školovanja.

Mogućnost plaćanja iznosa školarine u dve rate (pre početka svakog polugodišta).

Mogućnost plaćanja iznosa školarine na 10 mesečnih rata.

Dvoje i više dece iz iste porodice dobijaju porodični popust


Smer Ekonomski tehnicar


Puna cena 1800€.

Paket školovanja.

Mogućnost plaćanja iznosa školarine u dve rate (pre početka svakog polugodišta).

Mogućnost plaćanja iznosa školarine na 10 mesečnih rata.

Dvoje i više dece iz iste porodice dobijaju porodični popust


Smer Pravni tehnicar


Puna cena 1800€.

Paket školovanja.

Mogućnost plaćanja iznosa školarine u dve rate (pre početka svakog polugodišta).

Mogućnost plaćanja iznosa školarine na 10 mesečnih rata.

Dvoje i više dece iz iste porodice dobijaju porodični popust


Napomene


Školarinu, osim roditelja, može plaćati i drugo pravno ili fizičko lice.

Plaćanje školarine se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate po ugovoru sa školom.

Logo

Upis u generaciju 2024/25. je otvoren!

Prijavite se na vremeArrow